ริมหลวง

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : แกงป่า (แกงป่าอร่อยที่สุดในโลก…ตามชื่อป้ายร้าน)
ที่ตั้ง : อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0-3724-2013/08-1340-3576
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 17.00 – 22.00 น.
การเดินทาง : สี่แยกสระแก้ว

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 35