รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช วัดเขานางบวช

รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช ประดิษฐานในมณฑป วัดเขานางบวช  บนยอดเขานางบวชสูง ๑๐๐ เมตร ตำบลสาริกาห่างจากตัวจังหวัด ๙ กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๑ในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกาทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีต ๒๒๗

Hits: 1085