ยลงานศิลป์ ถิ่นศาสนา @นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว


เที่ยวสุขกายสุขใจ พร้อมสุขตา กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สวยงามวิจิตรตาวิจิตรใจ พร้อมนำเสนอให้นักเดินทางได้มาไหว้พระ ขอพร ชมความงามจากความศรัทธาของผู้สร้างศาสนสถานต่างๆ รวมทั้งประติมากรรมที่เกิดจากแรงศรัทธาที่สั่งสมมาและถ่ายทอดให้ผู้มาเยือนได้ร่วมชื่นชม

Hits: 196