มธุรสริมสวน


ประเภทอาหาร : Thai Food
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 254 หมู่ 10 ต. ดงพระราม อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ :
0-3721-2398, 08-1910-7565
โทรสาร :-
อีเมล์ :-
เวลาให้บริการ :
10:00–22:00
การเดินทาง :
ยื้องโรงพยาบาลจักรพงษ์

 

Hits: 76