ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร และภูมิปัญญาสุขภาพบางเดชะ


พิพิธภัณฑ์มีชีวิตกับกิจกรรมเรียนรู้สมุนไพรทำได้เอง ภายในได้จัดส่วนการแสดงออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 พิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) หรือเรือนหมอพลอย หมอหลวงรัชกาลที่ 5 เป็นเรือนไม้เดิมอายุกว่า 100 ปี โดยใช้หลักแนวคิด “บ้านเป็นยา” ที่สร้างความสมดุลให้กับธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย ภายในเรือนนี้มีพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวการเป็นหมอไทยสมัยก่อน เครื่องมือยา ตำรับยาโบราณ การแพทย์ 3 ระบบ พร้อมกับกิจกรรม คูณธาตุเพื่อเจียดยาปรับธาตุเฉพาะรายสูตรลับเฉพาะของหมอยาปราจีนบุรี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการจัดยาเฉพาะบุคคลแบบแผนปัจจุบันซึ่งแผนไทยมีมานานแล้ว โซนที่ 2 สวนสมุนไพร มีการจัดสมุนไพรเรียนรู้ตามกลุ่มโรค/อาการ สมุนไพรให้สี และสมุนไพรสีดำที่คนไทยเชื่อว่าจะขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปได้ และโซนที่ 3 คือ โซนไห ศูนย์รวมไหที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและในอาเซียน เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูล โทร. 09 7098 3582

Hits: 899