ภูปราการแก้วรีสอร์ท – Phuprakankaew Resort

ที่อยู่: 150 หมู่ที่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
จำนวนห้องพัก : 7 ห้อง
ราคาห้องพัก : 1,300 – 1,500 บาท
โทรศัพท์: 081 629 8719, 085 982 4970

Hits: 403