ภูกระเหรี่ยง ศูนย์เรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ภายใต้แนวคิด เกษตรแบบผสมผสานการท่องเที่ยว


ภูกระเหรี่ยง เป็นไร่นาสวนผสม เนื้อที่โครงการจำนวน 60 ไร่เศษ แบ่งเป็นที่นา 50 ไร่ สวน 10 ไร่ นอกจากเป็นไร่นาสวนผสมแล้ว ภูกะเหรี่ยงยังจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ ของใช้ ของโบราณ พื้นบ้านของบรรพรุรุษ 3 สกุล คือ จันลา,รัตนสุวรรณ,ฉัตรสุวรรณ,ฉัตรปาโล ซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นเกษตรกร ช่างไม้และแพทย์แผนโบราณ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่วางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หัตถกรรม ซึ่งเป็นของที่ผลิตโดยภูกระเหรี่ยงเอง รวมถึงสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตหลายรายในจังหวัดนครนายก

การให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
1. ว้นศุกร์, วันเสาร์,วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการต้อนรับบุคคลทั่วไป
2. วันจันทร์,วันพุธและวันพฤหัสบดี เปิดให้ส่วนราชการหรือนัดหมายเข้าชมเป็นหมู่คณะ
3. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนตั้งแต่ อายุ 6-12 ปี
4. ศูนย์การเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ภายใต้แนวคิด “เกษตรแบบผสมผสานการท่องเที่ยว “

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเลขที่ 104 หมู่ 1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร. 08-1868-9841

สถานที่ใกล้เคียง

1. วัดป่าศรีถาวรนิมิต ระยะทาง 5 กิโลเมตร
2. พระแก้วมรกตมรกต จำลองใกล้ที่สุดในประเทศ วัดคีรีวัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร
3. ยอดมณทปพระพุทธบาทจำลอง วัดเข้านางบวช ระยะทาง 3 กิโลเมตร
4. เขื่อนขุนด่านปราการชล ระยะทาง 9 กิโลเมตร

Hits: 329