พูนสุข – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 46 หมู่ 1  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0-3720-5811
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 22 ห้อง
ราคาห้องพัก 400 – 500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ  มีใบประกอบการธุรกิจโรงแรม

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 87