พุทธรักษา ร้านอาหารและรีสอร์ท สาขา 2

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : แปะซะ ปลาช่อน หมูย่างเกาหลี ตำถั่วหมูกรอบ
ที่ตั้ง : 275 ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 086-143-2077/087-583-3427
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 10.00 – 22.00 น.
การเดินทาง : หลังวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 109