พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๕ ถนนปราจีนตคาม ตำบลดงขี้เหล็ก ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖ กิโลเมตร ในพื้นที่ ๑๗ ไร่ของนายณรงค์ อยู่สุขสุวรรณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสมัยก่อน จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นี้ คือ มีตะเกียงโบราณจำนวนมากซึ่งเจ้าของเป็นผู้สะสมมา นอกจากนี้ยังมีเหรียญ ธนบัตรเก่า ตู้แบบต่าง ๆ เช่น ตู้ไม้สัก โต๊ะเครื่องแป้ง พัดลมที่ใช้น้ำมันก๊าด สิ่งที่น่าสนใจ คือ ล็อตเตอรี่สยามรัฐรุ่นแรกมีอายุกว่า ๗๐ ปี  เปิดบริการทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๘๐ บาท เด็ก ๔๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๗๕๕๑-๒, ๐๘ ๑๒๙๕ ๘๒๑๒, ๐๘ ๑๘๖๔ ๘๒๑๘ โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๑๓๔๕ www.yusaksuwanmuseum.com, E-mail: yusuksuwan@hotmail.com

Hits: 253