พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์  ตั้งอยู่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก บนพื้นที่ 10 ไร่ ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 5 หลัง ได้แก่อาคารต้อนรับ 1 หลัง และอาคารจัดแสดง 4 หลัง ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยกรมศิลปากรตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาของเขื่อนขุนด่านปราการชลและเรื่องราวเกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่รวมถึงจังหวัดนครนายก เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 2550 ได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงทั้งอาคารและการจัดแสดงเรื่อยมาจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 เปิดให้บริการวันพุธ – วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น.  สอบถามข้อมูลโทร 0 3734 9494

Hits: 1145