/พาเที่ยวสระแก้ว…เชิงเขาเล่าเรื่อง

พาเที่ยวสระแก้ว…เชิงเขาเล่าเรื่อง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=914877531997218&id=586269141524727 -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/