พระสยามเทวาธิราชจำลอง

พระสยามเทวาธิราชจำลอง อยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราช มีความสูง ๑.๒๙ เมตร สร้างโดยพระอุทัยธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อมาราษฎรได้ร่วมกันสร้างบุษบกเป็นที่ประทับ โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื่องจากเกิดสงครามในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกับชายแดนอรัญประเทศนานกว่า ๗ ปี พระครูอุทัยธรรมธารีจึงได้มอบพระสยามเทวา   ธิราชจำลองให้ไปประดิษฐาน ณ ชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชน พระสยามเทวาธิราชจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภออรัญประเทศและชาวจังหวัดใกล้เคียง

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 27