พระสยามเทวาธิราชจำลอง


พระสยามเทวาธิราชจำลอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประดิษฐาน ณ วิหาร  หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นองค์จำลองพระสยามเทวาธิราช มีความสูง  1.29 เมตร สร้างโดยพระอุทัยธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เมื่อ พ.ศ. 2518   ต่อมาราษฎรได้ร่วมกันสร้างบุษบกเป็นที่ประทับ โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2528  เนื่องจากเกิดสงครามในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกับชายแดนอรัญประเทศนานกว่า  7  ปี พระครูอุทัยธรรมธารีจึงได้มอบพระสยามเทวาธิราชจำลองให้ไปประดิษฐาน ณ ชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชน พระสยามเทวาธิราชจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภออรัญประเทศและชาวจังหวัดใกล้เคียง

Hits: 851