ป้าสุข้าวมันไก่

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ข้าวมันไก่
ที่ตั้ง : อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 086-844-9841
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 06.00 – 13.00 น.
การเดินทาง : อยู่ในด้านหลังตลาสุวิทยพันธ์

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 56