ป้านงค์ ข้าวต้มเวียดนาม

ประเภทอาหาร : – อาหารเวียดนาม
ลักษณะเด่น : ข้าวต้มเวียดนาม
ที่ตั้ง : อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 087-128-5573
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 15.00 – 20.00 น.
การเดินทาง : สี่แยกไฟแดงหน้าวัดหลวงอรัญ (หน้าโรงหนังเก่า)

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 186