ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้-ป่าในเมือง


ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้-ป่าในเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ได้แก่พระพุกทธทวารวดีศรีปราจีนสิรินธรโลกนาถ อยู่ภายในเขตวนอุทยานเขาอีโต้ ถอดแบบจากองค์พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี พระปางนาคปรกองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 14.9 เมตร สูงกว่า 34 เมตร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา นับว่าเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์  อยู่ในโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ เป็นเขื่อนดิน มีความสูง 16.50 เมตร ยาว 740 เมตรจากปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำให้เลี้ยวซ้ายจะมีถนนขึ้นไปจนถึงยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ช่วงกิโลเมตรที่ 7-8 เป็น

เนินพิศวง หรือเนินมหัศจรรย์ มีความยาว 150 เมตร ถ้าจอดรถแล้วปล่อยเกียร์ว่างไว้รถจะไหลขึ้นเนินได้ซึ่งเกิดจากภาพลวงตาจากภูมิประเทศโดยรอบ สามารถทำกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และมีลานกางเต็นท์ สอบถามข้อมูล ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวนอุทยานเขาอีโต้ โทร. 08 9677 8686, 0 3721 0253น้ำตกไทรทอง   น้ำตกสายเล็กอีกหนึ่งในโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ บริเวณใกล้ที่ตั้งขององค์พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนารถ ซึ่งจะมีน้ำเยอะในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) เท่านั้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

จุดชมวิวผาหินซ้อนเป็นหินก้อนใหญ่วางเรียงอยู่ซ้อนชิดกัน จนมีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่อยู่บริเวณริมหน้าผาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดปราจีนบุรีได้ทั้งจังหวัด

น้ำตกเขาอีโต้เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ความสูงไม่มากนัก สภาพบริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน 

Hits: 20