ปลาเผาชาวเขื่อน

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ปลาเผาชาวเขื่อน
ที่ตั้ง : อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 089-246-4300
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 08.00 – 18.00 น.
การเดินทาง : ร้านแรกอ่างเก็บน้ำพระปรง

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 171