บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร


 เป็นบ้านไม้เก่า ที่ถูกเปลี่ยนสภาพมาเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองปราจีนบุรี เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของคนปราจีนบุรี สื่อสารบอกเล่าเรื่องราวของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ โดยมีสมุนไพรเป็นที่ยึดโยงผู้คนในชุมชนให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยมีนิทรรศการข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ในตัวบ้าน มีการจัดแสดงบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร นิทรรศการของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ และยังเป็นร้านอาหารที่มีเมนูอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรไว้คอยบริการหลากหลายรายการ เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)  เวลา 10.00-19.30 น. สอบถามข้อมูล โทร. 09 7021 1037

Hits: 16