บ้านศิลา

ประเภทอาหาร : Thai Food, American, Japanese
ลักษณะเด่น : สเต็กเนื้อโคขุนคุณภาพเยี่ยมสายพันธุ์ดี
ที่ตั้ง : 149 หมู่ 7 ถ. สุวรรณศร ต. โคกไม้ลาย อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 081-782-9268,089-245-1037
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 08.00 – 21.00
การเดินทาง : ติดถนนสุวรรณศร หมายเลขทางหลัก 33

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 104