บ้านมะละกอ

ประเภทอาหาร : – Thai-Isan
ลักษณะเด่น : ส้มตำบ้านมะละกอ
ที่ตั้ง : 14 ซ. ลักษณลม้าย ถ. ราษฏร์อุทิศ ต. อรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 088-502-9823
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 09.30 – 17.00 น.
การเดินทาง : ข้างเทศบาลเมืองอรัญประเทศ -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 599