บ้านพักเติมสุข – Turmsuk Resort

ที่ตั้ง : 34/4 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

จำนวนห้องพัก : 10 ห้อง

ราคาห้องพัก : 600 บาท

(มีกิจกรรมล่องลำน้ำนครนายก โรยตัว ปีนหน้าผา ขี่จักยาน)

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1983-6363, 08-1982-8668, 08-6576-1111

Hits: 217