บ้านนา เพลส – baanna PLACE

ที่อยู่ :  178/9 หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

จำนวนห้องพัก : 30 ห้อง

ราคาห้องพัก : 650 บาท

โทรศัพท์ :  084-3627470, 085-0764411

Facebook : https://th-th.facebook.com/baannaplace

Hits: 467