บุษบาข้าวต้ม

ปิดกิจการ

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 246 ถ. สุวรรณศร อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0-3722-0162
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 16.00 – 06.00 น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 144