บีเตียง

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 40 ถ. บำรุงราษฎร์ ต. อรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 0-3723-1008
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 09.00 – 16.00 น.
การเดินทาง : สี่แยกไฟแดงตลาดสด

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 125