น้ำตกเขาสิบห้าชั้น

น้ำตกเขาสิบห้าชั้น บ้านวังไผ่ ตำบลวังทอง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีน้ำตกตลอดทั้งปี บริเวณโดยรอบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และนกหลากหลายชนิด เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๙๙๓๘ ๔๒๑๘, ๐๘ ๙๘๓๒ ๕๘๒๐, ๐๘ ๗๑๒๙ ๐๒๒๕

Hits: 132