น้ำตกวังม่วง

น้ำตกวังม่วง ตำบลนาหินลาด เป็นน้ำตกขนาดเล็กไหลผ่านแนวหินเป็นระยะๆ ลงมายังอ่างรับน้ำบริเวณโดยรอบเป็นป่าร่มรื่น สามารถเดินขึ้นเขาไปถึงต้นน้ำได้ ระยะทาง๒ กิโลเมตรในฤดูฝนเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดการเดินทาง ใช้ถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข ๓๓ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒๘๘ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร


Hits: 465