น้ำตกนางรอง

น้ำตกนางรอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ห่างจากตัวเมือง ๒๐ กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๙ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก น้ำตกนางรองเป็นน้ำตกขนาดกลางด้านล่างเป็นแอ่งให้ลงเล่นน้ำได้มีเส้นทางเดินเท้าระยะทาง ๔๐๐ เมตร ขึ้นไปชมความสวยงามของน้ำตก ภายในมีบ้านพักบริการ

อัตราค่าผ่านประตู คนละ ๑๐ บาท รถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมคนขับ ๕๐ บาท รถตู้พร้อมคนขับ ๑๐๐ บาท รถยนต์บัสพร้อมคนขับ ๒๐๐ บาท รถจักรยานยนต์ ๑๐ บาท สอบถามข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก โทร. ๐ ๓๗๓๘ ๕๓๑๐, ๐ ๓๗๓๐ ๗๑๐๐, ๐ ๓๗๓๐ ๗๑๒๗

Hits: 377