น้ำตกธารรัตนา


น้ำตกธารรัตนา  ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร จากถนนสายเนินหอม-เขาใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๗) กิโลเมตรที่ ๑๖ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ ๒๕ กิโลเมตร มีสภาพเป็นแก่งน้ำไหลตามหุบเขาในเทือกเขาใหญ่มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

  

Hits: 272