น้ำตกธารทิพย์ สามารถลงเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน

น้ำตกธารทิพย์  ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินต่างระดับ บางช่วงไหลผ่านลานหินบริเวณกว้าง บางช่วงเป็นแอ่งน้ำลึก สามารถลงเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน ฝั่งซ้ายของลำธารลักษณะค่อนข้างสูงชัน สภาพโดยทั่วไปยังเป็นป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างดี

การเดินทาง จากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามทางถนนสายปราจีนบุรี-ตคาม เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๒ ระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร  จากนั้นไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ จนถึงสี่แยกประจันตคาม หรือจะใช้เส้นทางสี่แยกเนินหอมแล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ จนถึงสี่แยกประจันตคาม จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน รพช. ตรงไปจนถึงบริเวณกิโลเมตรที่ ๙ จะเห็นป้ายน้ำตกธารทิพย์ และเข้าไปอีกประมาณ ๙ กิโลเมตร


-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 639