น้ำตกท่ากระบาก

น้ำตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอดนิยมไม่แพ้ทะเลหรือภูเขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าร้อนที่นักท่องเที่ยวจะนิยมแวะเวียนไปเที่ยวพักผ่อนที่น้ำตกต่างๆทั่วประเทศ น้ำตกบางแห่งเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยของเรายังมีน้ำตกอีกมากมายที่ยังรอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัส น้ำตกนั้นอาจเป็นน้ำตกที่ซ่อนอยู่ในป่าเขาซึ่งยังไม่มีผู้ใดให้ความสนใจมากนัก และน้ำตกประเภทนี้ยังคงรอนักท่องเที่ยวไปแวะเวียนพักผ่อนและจะกลายเป็นน้ำตกที่ยอดนิยมซักวันหนึ่ง หนึ่งในน้ำตกที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จัก คือน้ำตกท่ากระบาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อแวะเวียนมาเยี่ยมชมจังหวัดสระแก้วนอกจากความมีชื่อเสียงของตลาดโรงเกลือแล้ว จังหวัดสระแก้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีเช่น ทะเลคลองหาดซึ่งเป็นบึ่งน้ำจืดขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ฉะนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวแวะเวียนมายังอ่างเก็บน้ำท่ากระบากแล้วจึงไม่ควรพลาดที่เดินทางต่อมายังน้ำตกท่ากระบาก เพราะน้ำตกท่ากระบากอยู่เลยจากอ่างเก็บน้ำท่ากระบากไปประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น ทางเข้าน้ำตกยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไรนักแต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเข้าไปยังตัวน้ำตกได้ โดยตัวน้ำตกมีถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 400-500 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเลือกระดับความสูงของระดับน้ำตกตามต้องการได้และแต่ละชั้นก็จะมีความงดงามที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน นอกจากนี้เบื้องล่างของแต่ละชั้นมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำ นักท่องเที่ยวจึงสามารถที่ลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนได้

น้ำตกท่ากระบากเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่จะใช้เวลาในวันหยุดร่วมกัน นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารมารับประทานและลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อคงไว้ซึ่งธรรมชาติที่งดงาม นักท่องเที่ยวย่อมต้องรับผิดชอบต่อขยะที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามตลอดไป

น้ำตกท่ากระบาก อยู่เลยจากอ่างเก็บน้ำท่ากระบากไป ๑ กิโลเมตร ทางเข้าน้ำตกยังไม่สะดวก ตัวน้ำตกมี ๓ ชั้น แต่ละชั้นห่างกัน ๔๐๐-๕๐๐ เมตร เบื้องล่างของแต่ละชั้นเป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้

Hits: 299