น้ำตกตาดหินกอง หรือน้ำตกลานรัก

น้ำตกตาดหินกอง หรือ น้ำตกลานรัก เกิดจากสายธารเล็ก ๆ ไหลผ่านลานหินในช่วงสุดท้ายและไหลพุ่งเป็นทางยาวผ่านที่กว้างเลียบตรงเชิงเขาเตี้ย ๆ สวยงาม น้ำตกลานรักแปลกตาไปจากน้ำตกแห่งอื่น เพราะน้ำตกลานรักมีน้ำเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง น้ำตกลานรัก อยู่ที่ ตำบลสาริกาใช้ถนนสายสาริกา-นางรอง เลยจากอุทยานพระพิฆเณศ ประมาณ ๕ กิโลเมตร ตัวน้ำตกเกิดจากธารน้ำไหลผ่านลานหิน มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม


Hits: 703