น้ำตกตะคร้อและน้ำตกสลัดได


น้ำตกตะคร้อและน้ำตกสลัดได  ตั้งอยู่ที่บ้านตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย น้ำตกตะคร้อ  อยู่ห่างจากด่านตะคร้อ ประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นแก่งน้ำกว้าง มีสะพานแขวนทอดข้ามน้ำตกตะคร้อ ฝั่งซ้ายของลำธารเป็นเนินเขา ส่วนทางด้านฝั่งขวาเป็นป่าโปร่ง เหมาะแก่การพักผ่อน จากน้ำตกตะคร้อมีทางเดินเท้าต่อไปอีก ๒ กิโลเมตร จะถึง น้ำตกสลัดได เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม หากจะเดินทางเข้าไปชมน้ำตกสลัดไดควรติดต่อขอเจ้าหน้าที่นำทางจาก หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ๑๐ ที่ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกตะคร้อ

การเดินทาง จากตัวเมืองปราจีนบุรีใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกธารทิพย์และส้มป่อย เลยไปตามถนน รพช. จนถึงบริเวณกิโลเมตรที่ ๑๖

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมเดินป่าท่องไพรเส้นทางน้ำตกในเขตอำเภอประจันตคาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โทร. ๐ ๓๗๓๕ ๖๐๓๗, ๐๘ ๖๐๙๒ ๖๕๒๙

 

 

 

 

Hits: 944