น้ำตกกะอาง

น้ำตกกะอาง ตำบลศรีกะอางจากตัวเมืองใช้เส้นทางถนนสุวรรณศรถึงอำเภอบ้านนาเยื้องกับสถานีตำรวจภูธรบ้านนา มีถนนไปน้ำตกกะอางระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ไหลผ่านลานหินกว้างบริเวณใกล้เคียงมีสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ บนเนินเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

 
-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 191