น้องมิ้นท์

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : ต้มโคล้งปลาเนื้ออ่อนทอด
ที่ตั้ง : อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 081-365-2648
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 07.00 – 17.00 น.
การเดินทาง : อยู่ข้างศาลหลักเมืองสระแก้ว -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 113