นิทรา ราตรี – อำเภอกบินทร์บุรี

ที่ตั้ง เลขที่  770  บ้านสระดู่  หมู่ 6  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 08-8755-0524,  08-8755-0624
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนห้อง 9  ห้อง
ราคาห้องพัก 650 – 800 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
หมายเหตุ 

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 73