นวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร


โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์แผนไทย ใช้สมุนไพรบำบัดรักษาโรค มีการนวด อบ ประคบ
และฝังเข็ม แปรรูปสมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์ จำหน่ายในราคาย่อมเยา ก่อนเดินทางกลับขอเชิญแวะพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยที่ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ชมสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสมัยเรอเนสซอง -(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 2656