ททท. สำนักงานนครนายก นำเยาวชนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในแหล่งท่องเที่ยว


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ได้นำเยาวชนในวัยเรียนทำความดี สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ท่องเที่ยว และชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร

Hits: 576