/ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561 จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561 จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

เบอร์โทร

1. วัดบ้านขาม 15 – 25 ก.พ. 61 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 089-096-6149
2. วัดโพธิ์แทน 13 – 22 ก.พ. 61 ต.โพธิ์แทน อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
3. วัดโนนฝาวพุทธาราม 14 – 25 ก.พ. 61 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 099-468-0189
4. วัดบ้านเขาขาด 9 – 18 ก.พ. 61 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 090-391-9979, 080-887-0819
5. วัดเกตุการาม(เนินม่วง) 15 – 25 ก.พ. 61 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 086-095-3093
6. วัดเขาน้อย 12 – 22 ก.พ. 61 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 086-173-9561
7. วัดเนินสูงวนาลัย 13 – 22 ก.พ. 61 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 089-246-8738
8. วัดอินทรแบก 15 – 25 ก.พ. 61 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 083-114-3288
9. วัดคลองยาง 15 – 23 ก.พ. 61 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระเเก้ว 089-094-8430
10. วัดวังรี 13 – 21 ก.พ. 61 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระเเก้ว 084-350-7913
11. วัดสองพี่น้อง 10 – 18 ก.พ. 61 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระเเก้ว 089-934-0823
12. วัดคลองศรีเมือง 13 – 25 ก.พ. 61 ต.ท่าเเยก อ.เมือง จ.สระเเก้ว 084-310-4179
13. วัดทุ่งเจริญ (หนองผำวนาวาส) 10 – 18 ก.พ. 61 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว 086-110-0377
14. วัดไทยสามารถ (สันติธรรม) 9 – 17 ก.พ. 61 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
15. วัดบ้านด่าน 11 – 20 ก.พ. 61 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว 084-435-0498

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/