ทับทิมทอง

ประเภทอาหาร : – Thai Food
ลักษณะเด่น : อาหารไทย/จีน/ฝรั่ง
ที่ตั้ง : 1/14-15 ถ. มหาดไทย ต. อรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 0-3723-1315
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : 12.00 – 24.00 น.
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 64