ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  อยู่ในเขตวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ ภายในวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย  สันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ สถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี ซึ่งนำเข้ามาปลูกเป็นต้นแรก ลำต้นวัดโดยรอบประมาณ ๒๐ เมตร สูงประมาณ ๓๐ เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒๕ เมตร ตามตำนานกล่าวว่า พระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ เจ้าครองเมืองศรีมโหสถในสมัยขอมเรืองอำนาจทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับเมื่อคราวตรัสรู้จากเจ้าผู้ครองนครปาตุลีบุตร ประเทศอินเดีย แล้วนำกิ่งโพธิ์นั้นมาปลูกที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ   ปัจจุบันใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี  ในวันวิสาขบูชาจะมีงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์

การเดินทาง  ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ไปตามถนนสุวินทวงศ์ ใช้เส้นทางสายปราจีนบุรี-พนมสารคาม (ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙) กิโลเมตรที่ ๑๒๙ แล้วแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตรก็จะถึงวัดแห่งนี้

 

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 1322