ตลาดหนองชะอม ตลาดผลไม้-พืชผักนานาชนิด

ตลาดหนองชะอม ตลาดผลไม้-พืชผักนานาชนิด   อยู่ที่ตำบลโคกไม้ลาย เป็นตลาดกลางขายสินค้าพื้นเมือง ของฝากจังหวัดปราจีนบุรีและจากจังหวัดอื่น ๆ จึงเป็นจุดพักรถของนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางหลวงหมายเลข ๓๓ กิโลเมตรที่ ๑๕๑ สินค้าในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล ทุเรียน กระท้อน มังคุด ส้มโอ มะไฟ และหน่อไม้ไผ่ตงซึ่งปัจจุบันมีขายตลอดทั้งปี  เนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหน่อไม้ไผ่ตงและปลูกจำนวนมากอีกทั้งมีคุณภาพ หน่ออ้วน รสหวาน เมื่อนำมาปรุงอาหารทั้งคาวหวานมีรสชาติอร่อย นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปอื่นๆ เช่น แยมผลไม้ หน่อไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม ทุเรียนทอด ขนุนทอด มีให้เลือกมากมาย  นอกจากนี้แม่ค้ายังรับสินค้าจากต่างถิ่นมาจำหน่ายในช่วงนอกฤดูผลไม้ของปราจีนบุรี สินค้าจึงมีความหลากหลายผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล   สามารถแวะซื้อรับประทานระหว่างการเดินทางหรือเป็นของฝากกลับบ้านได้  ตลาดเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ

การเดินทาง  จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองจังหวัดนครนายก  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ มุ่งหน้าไปยังจังหวัดปราจีนบุรี ขับรถจากแยกในตัวเมืองนครนายกประมาณ ๑๔ กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๑๕๑ ตลาดหนองชะอมจะอยู่ด้านขวามือ หากจะแวะซื้อต้องกลับรถ

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 2809