ดาษดา (Dasada – The Flower Es’Senses Resort)

ประเภทที่พัก : รีสอร์ท
จำนวนห้องพัก : 82 ห้อง
ที่ตั้ง: 179 หมู่12 ซ. – ต. เนินหอม อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 037-239-800, 090-198-7581, 090-198-7582
โทรสาร :
เว็บไซต์ :www.dasada-happiness.com
อีเมล์ : happiness@dasada-happiness.com

Hits: 984