ณ กบินทร์ รีสอร์ท- อำเภอกบินทร์บุรี


ที่ตั้ง เลขที่ 171 หมู่ 4 ตำบลเมืองเก่า  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 06-5547-1477
โทรสาร  
E-Mail  
Website  
จำนวนห้อง 11  ห้อง
ราคาห้องพัก 500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก  
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • แก่งหินเพิง
หมายเหตุ   

Hits: 387