ชา – ปัง Dessert&Cafe

ที่อยู่: ซอย ชลประสิทธิ์ 5 อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000
โทรศัพท์: 096 392 4695