ชวนเที่ยวเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา มิ.ย. – ก.ค. 2562 รับของที่ระลึก “ถุงผ้าลดโลกเลอะ”


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก ร่วมกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา และสถานประกอบการที่พักในจังหวัดสระแก้ว ชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว แล้วเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ

แวะมาชมผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ในช่วง “เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 พร้อมรับของที่ระลึก “ถุงผ้าลดโลกเลอะ” โดยแสดงคูปองที่ได้รับจากสถานพักแรมในจังหวัดสระแก้วที่เข้าร่วมรายการ ณ จุดซื้อบัตรเข้าชมอุทยานแห่งชาติปางสีดา

ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี สายฝนเริ่มโปรยปรายสู่ผืนดิน ยอดไม้ผลใบอ่อนสี เขียวสดที่บอกเล่าเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชสู่ห่วงโซ่อาหารของพันธุ์สัตว์นานาชนิด ราชินีแห่งแมลงอย่างตัวอ่อนของผีเสื้อก็ใช้ใบอ่อนของต้นไม้เป็นอาหารก่อนจะเจริญพันธุ์เป็นผีเสื้อที่มีปีกสวยสดงดงามแตกต่างกันไป

“ผีเสื้อ” สามารถพบเห็นได้ทุกหนแห่ง นอกจากสวนไม้ดอกไม้ ประดับ ท้องทุ่งใกล้บ้าน ผืนป่าตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ ล้วนมีผีเสื้ออาศัยอยู่ แต่ที่มีมากที่สุดชมได้ ตลอดปีต้องมาดูที่ผืนป่าตะวันออก อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมดูผีเสื้อ จึงเป็นหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว การดูผีเสื้อ สามารถดูได้ตลอดทั้งวัน เพราะผีเสื้อแต่ละชนิดมีช่วงเวลาการออกหากินแตกต่างกัน แต่ที่เหมาะสม ที่สุดคือช่วงเช้า เพราะเป็นเวลาที่ผีเสื้อจะเกาะนิ่งตามใบไม้ เพื่อผึ่งแดดให้ร่างกายและปีกอบอุ่น แข็งแรงก่อนที่จะออกหากิน สามารถสังเกตผีเสื้อได้อย่างใกล้ชิด

เทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2548 และจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจาทุกปี สาหรับนักท่องเที่ยวหัวใจสี เขียวที่สนใจกิจกรรมดูผีเสื้อต้องไม่พลาดแวะเวียนมาชมผีเสื้อบนผืนป่าตะวันออกเขตมรดกโลก “เขาใหญ่ – ดงพญาเย็น” ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก สะดวกสบายจากกรุงเทพฯ ถึงตัวอุทยาน ฯ ระยะทางเพียง 250 กิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ หากมีเวลาสัก 1-2 วัน ททท. สานักงานนครนายก ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวชมแหล่ง ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสระแก้วและกิจกรรมดูผีเสื้อที่ปางสีดา ดังนี้

เที่ยวเขาฉกรรจ์ ชมวิว ณ เขาฉกรรจ์ ไม่ว่าจะเป็นจากคาเฟ่วิวสวยท่ามกลางทุ่งดอกไม้ สีสันสดใสในช่วงกลางวัน และยามเย็นที่มีค้างคาวโบยบินออกมาเป็นสายเพื่อหาอาหาร หรือจุดชมวิว ด้านบนที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเดินขึ้นบันไดที่วัดถ้าเขาฉกรรจ์ ซึ่ง “เขาฉกรรจ์” เป็นภูเขาหินปูนสีเทาจากการยุบตัวของเปลือกโลก รูปลักษณ์แปลกตาเป็นภูเขา 3 ลูกเรียงต่อกัน โดยมีเขาฉกรรจ์เป็นภูเขาลูกใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ตรงกลาง ภายในเต็มไปด้วยถ้าน้อยใหญ่จานวนมาก

เที่ยวตลาดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก “ตลาดโรงเกลือ” แวะ รับประทานอาหารอร่อยในตัวเมืองอรัญประเทศ

ศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้เรื่องอารยธรรมขอมที่“ปราสาทเขาน้อยสีชมพู”ที่ ตาบลคลองน้าใส อาเภอตาพระยา และ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” โบราณสถานขอมที่ใหญที่สุดและสาคัญของภาคตะวันออก ที่อาเภอโคกสูง

นั่งรถอีแต๊กชม “ละลุ” ชมความมหัศจรรย์ของประติมากรรมธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัด เซาะของน้าฝนจนเกิดการยุบตัวหรือพังทลายของผืนดิน และถูกลมกัดกร่อนจนเป็นรูปร่างต่างๆ แปลกตาที่จะมีรูปร่างค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป ณ บ้านคลองยาง อำเภอตาพระยา

นั่งรถชมวิวเส้นทางร้อยขุนเขา ในอำเภอคลองหาด ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มตามแนวเชิงเขาคล้ายแอ่งกะทะ มีภูเขาล้อมรอบตามแนวถนนสายคลองหาด – ทุ่งขนาน และเป็นแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา และเพราะมีแนวเทือกเขากั้น ทำให้มีโพรงมีถ้ำกระจายอยู่ไม่น้อย ทั้งถ้ำเพชรโพธิ์ทอง และ ถ้ำเพชรหาดทรายแก้ว ซึ่งอยู่ที่บ้านเขาเลื่อม และถ้ำ (น้ำ) เขาศิวะ ตาบลคลองไก่เถื่อน หรือที่คนเก่าๆจะเรียกว่า ถ้าเขาตาง็อก

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ โรงเรียนฝึกกระบือเพื่อช่วยทำนาแบบดั้งเดิม เยี่ยมชมแปลงนา และกระบือ ในบรรยากาศสบายๆ แล้วแวะจิบกาแฟหรือกินอาหารที่ร้านควายคะนอง

สำหรับใครที่ยังไม่เต็มอิ่มกับการชมผีเสื้อที่ปางสีดา ยังสามารถแวะไปชมต่อได้ที่ “อุทยานแห่งชาติตาพระยา” พื้นที่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าสารพัดชนิด รวมถึงผีเสื้อที่สามารถพบได้ตามเส้นทางมุ่งสู่บ้านพักอุทยานฯ

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก (พื้นที่รับผิดชอบ :จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว) โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284 Emai: tatnayok@tat.or.th

Facebook: ททท.สำนักงานนครนายก Website: www.tat8.com

Hits: 227