ชนิดา

ประเภทอาหาร : Thai Food
ลักษณะเด่น :
ที่ตั้ง : 15 ซ. 5 ถ. เทศบาล ต. หน้าเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ :
0-3721-1496 , 08-1668-6248, 08-1267-1056,08-9444-5937
โทรสาร :
อีเมล์ :
เวลาให้บริการ : –
การเดินทาง :

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 92