จุด Check – In สุดชิวบนสะพานไม้ไผ่ @นครนายก “สะพานดอนยายแมะ”

จุดชมวิวทิวทัศน์  จุด Check-In สุดชิวบนสะพานไม้ไผ่ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ในหลายพื้นที่ออกแบบโดยกลุ่มชุมชน  เพื่อนำเสนอความเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  ต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอขายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน  อย่างเช่น  สินค้าชุมชน  ผักพื้นบ้าน  ของฝาก ของกินนานาชนิดที่นำเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดนครนายก

สะพานไม้ไผ่ดอนยายแมะ  ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก   สะพานนี้สร้างจากความคิดของคนในชุมชนของตำบลหนองแสง  เพื่อประชาสัมพันธ์วิถีการทำนาปี  อีกทั้งผืนนานี้โอบล้อมด้วยภูเขาป่าเขาใหญ่  ชุมชนนำเสนอของฝากมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว

Hits: 723