จันร์ฉาย ชาเล่ย์ (JanchaiChaley)

ประเภทที่พัก : รีสอร์ท
จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง
ที่ตั้ง: 38 หมู่ 8 ซ. – ต. ตาพระยา อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว 27180
โทรศัพท์ : 089-5139-515,088-4578-911
โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : ky_moo_na@hotmail.co.th

Hits: 161