งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563


สืบสานงานประเพณีพื้นถิ่น  ดินแดนเบื้องบูรพาแหล่งอารยธรรมและประวัติศาสตร์เมืองโบราณ

วันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประวัติศาสตร์เมือง  อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบประเพณีอันดีงาม  และส่งเสริมการประกอบอาชีพกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงานสมทบเข้ากองทุนเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาด  จังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  พร้อมใจจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา  และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว  ในวันที่  14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว  อำเภอเมืองสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ

  • ซุ้มนิทรรศการนำเสนอวิถีชีวิตของท้องถิ่นและการสาธิตเพื่อให้ความรู้ในวิวัฒนาการด้านการเกษตร, เศรษฐกิจพอเพียง,  การปลูกพืชพลังงานทดแทน 
  • ชมขบวนแห่ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นจากทุกอำเภอ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณถนนสุวรรณศร หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
  • ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และการแสดงดนตรีจากศิลปินดารา–นักร้องชื่อดัง
  • การออกร้านมัจฉากาชาดและการออกรางวัลกาชาดสมนาคุณ –  รถยนต์กระบะ,  รถจักรยานยนต์,  ทีวี,  ตู้เย็น  ฯลฯ

จ.ส.ต.สกล ทองคำ  ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองชายแดน  “จังหวัดสระแก้ว”  ที่มีความหลากหลายในด้านทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว  และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสกับความแตกต่างที่ไม่ขัดแย้งของการดำรงอยู่ร่วมกันของชุมชนภายในจังหวัดสระแก้วภายในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา  และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว       ในวันที่ 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

จัดวางวันว่างสัก 2 วัน  เดินทางสู่เมืองสระแก้ว จะเลือกเส้นทางผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราหรือผ่านตัวเมืองนครนายก – ปราจีนบุรี – กบินทร์บุรี 

เริ่มต้นการเดินทาง ชม  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์          ชิมกาแฟหอมๆ ภายใน  “ร้านควายคะนอง”  เลือกเมนู     ควายคะนองทุ่ง-รสชาติเข้มข้นมากและมีวิธีดื่มไม่เหมือนกาแฟทั่วไป,  ควายเผือก – รสชาติไม่เข้มมาก  หวานมันได้อย่างลงตัว,  ควายช็อก – เครื่องดื่มผสมช็อกโกเลตที่เข้มขันหวานมันลงตัว  และ ควายเลี้ยง – กาแฟโอเลี้ยงมีรถที่เข้มข้นลงตัว  รับรองรสชาติถูกใจคอกาแฟ 

          ปรับบรรยากาศสู่วิถีเกษตรกรรมพื้นบ้าน  เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น คนกับควาย  เพื่อนผู้รู้ใจในการดำรงอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอ ณ  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์    รับประทานอาหารกลางวันเมนูสุขภาพ  จะเลือกอาหารเวียดนาม,  อาหารเมนูปลา,  อาหารสะดวกสั่งอย่างก๋วยเตี๋ยว  หนักท้องไว้ก่อน  จากนั้นยามบ่ายแนะนำเดินทางท่องเที่ยวอย่างนักประวัติศาสตร์ – ชมปราสาทสด๊กก๊อกธม  ปราสาทหินสมัยขอมโบราณ  ซึ่งกรมศิลปากรได้บูรณะองค์ปราสาทและภูมิทัศน์ให้สวยงามสมบูรณ์  จากนั้นเลือกซื้อของฝากของดีมือหนึ่งมือสองภายในตลาดโรงเกลือ  อำเภออรัญประเทศ  เข้าที่พัก  ยามเย็นเลือกเดินทางมาเที่ยวชมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา  และร่วมทำบุญกับกาชาดจังหวัดสระแก้ว  ณ  อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว

          วันที่สองของการเดินทาง  มุ่งหน้าสู่อำเภอคลองหาด  มาทดสอบกำลังใจและกำลังขาด้วยกิจกรรม  “ท่องถ้ำ”  ชมความงามของธรรมชาติภายในถ้ำเพชรโพธิ์ทองถ้ำหาดทรายแก้ว  หรือจะเลือกผจญภัย  “ท่องน้ำ  ท่องถ้ำ”  ถ้ำน้ำเขาศิวะ       พักเที่ยงด้วยอาหารอร่อยเมนูชาวบ้าน  ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ 

ททท. สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284  เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com

Hits: 932