งานประเพณีแข่งขันเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561 และเทศกาลกินปลา กินกุ้ง ของดีอำเภอบ้านสร้าง

วันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณท่าน้ำวัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

  

-(“(?:^|; )”-(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\\/

Hits: 251